SAINS T4 – Topik 11.1: Gerakan Linear (Jarak dan Sesaran)

by Cikgu Azhar
0 comment

Video

Jarak adalah jumlah panjang lintasan gerakan sesuatu objek.

Sesaran adalah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam suatu arah tertentu.

Gerakan linear adalah gerakan sesuatu objek dalam lintasan yang lurus.

You may also like

Leave a Comment