SAINS T4 – Topik 11.1: Gerakan Linear (Laju, Halaju dan Pecutan))

by Cikgu Azhar
0 comment

Video

Laju adalah kadar perubahan jarak. Laju purata adalah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. (Unit S.I: ms⁻¹)

Halaju adalah kadar perubahan sesaran. (Unit S.I: ms⁻¹)

Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan halaju. Dimana apabila sesuatu jasad ataupun objek yang mengalami perubahan halaju, maka ia dikatakan mempunyai pecutan. Sekiranya sesuatu objek menjadi perlahan dan halaju nya berkurangan, maka keadaan ini disebut sebagai sedang mengalami nyahpecutan.  Unit S.I bagi pecutan ialah ms−2)

Rumus bagi Laju.
Rumus bagi Halaju.
Rumus bagi Pecutan.

You may also like

Leave a Comment