SAINS T5 – Topik 8.1: Aplikasi Prinsip Bernoulli Dalam Kehidupan Harian

by Cikgu Azhar
0 comment

Video

Bentuk aerofoil yang tedapat pada sayap pesawat menjadikan halaju pergerakan udara di bahagian atas pesawat menjadi laju dan tekanan udara pada bahagian ini adalah rendah. Di bahagian bawah sayap pula, halaju pergerakan udara adalah perlahan dan tekanan udara di bahagian ini adalah tinggi. Oleh itu, daya angkat akan terhasil menyebabkan pesawat boleh terbang di udara.

You may also like

Leave a Comment