SAINS T2 – Topik 5.1: Sifat Fizik Air

by Cikgu Azhar
0 comment

Penerangan Sains Tingkatan 2 KSSM bagi Bab 5 bersama-sama Cikgu Mohd Azhar.

Topik yang diterangkan adalah sifat fizik air, komposisi air, perubahan keadaan jirim, kesan bendasing terhadap takat didih dan takat lebur air, proses penyejatan, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Murid-murid PERLU mendengar penerangan ini berbantukan buku teks Sains Tingkatan 2 m/s 96-105 (Terbitan Karangkraf Network) atau juga boleh dilihat di pautan ini (Topik 5.1 Sains Tingkatan 2).

You may also like

Leave a Comment