1.1 Dunia Mikroorganisma

by Cikgu Azhar
0 comment

Mikroorganisma adalah gabungan daripada dua perkataan iaitu mikro yang bermaksud sangat halus dan organisma yang bermaksud benda hidup. Oleh itu mikroorganisma bermaksud benda hidup yang sangat halus dan hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop.

Mikroorganisma terbahagi kepada lima kelas utama iaitu fungi (kulat), alga, protozoa, bakteris dan virus.

FLORA NORMAL

Flora normal adalah mikroorganisma yang hidup dalam badan manusia atau haiwan dan tidak membahayakan mereka. Flora normal memberikan manfaat kepada perumah seperti menghalang pembentukan koloni patogen, mensintesiskan vitamin (B12 & K), membantu pencernaan, merangsang penghasilan antibodi dan pembentukan tisu badan yang baharu.

flora normal

Sumber imej: Brain Kart

Berikut nota Sains bagi 1.1 Dunia Mikroorganisma mengikut lima (5) kumpulan mikroorganisma:

  • Fungi
  • Alga
  • Protozoa
  • Bakteria
  • Virus

You may also like

Leave a Comment