SAINS T2 – Topik 5.3B: Kelestarian Air

by Cikgu Azhar
0 comment
Penerangan Sains Tingkatan 2 KSSM bagi Bab 5 bersama-sama Cikgu Mohd Azhar. Murid-murid PERLU mendengar penerangan ini berbantukan buku teks Sains Tingkatan 2 m/s 118 (Terbitan Karangkraf Network) atau juga boleh dilihat di pautan ini (Buku Teks Sains Tingkatan 2) atau https://anyflip.com/cabyg/tsih.
 
Kelestarian air ialah merujuk kepada suatu keadaan di mana usaha Kita sebagai manusia untuk memelihara alam sekitar terutamanya sumber air. Antara punca kepada berlakunya pencemaran air ialah disebabkan oleh bahan pencemar air seperti bahan buangan domestik, bahan buangan industri, bahan kimia dalam pertanian dan tumpahan minyak. Topik yang diterangkan adalah berkiatan dengan punca berlakunya pencemaran air. Apakah bahan pencemaran yang mencemarkan air sebagai sumber bekalan air kita? Antaranya adalah bahan buangan domestik. Cara mengatasinya adalah menerusi penyediaan sistem pembentungan yang lebih sempurna dan mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah sarap yang bertul. Ikuti penerangan audio ini beberapa lagi bahan pencemar air yang boleh menjejaskan sumber bekalan air manusia serta cara-cara mengatasi masalah tersebut.

Sumber imej: freepik.com

You may also like

Leave a Comment