SAINS T5 – Topik 7.1: Istilah Optik dan Kaedah Melukis Rajah Sinar

by Cikgu Azhar
0 comment

Penerangan Sains Tingkatan 5 KSSM bersama-sama Cikgu Mohd Azhar. Murid adalah digalakkan menonton video yang disediakan di blog cikguazhar.com. Bagi murid yang mengikuti audio podcast, murid-murid PERLU mendengar penerangan ini berbantukan buku teks Sains Tingkatan 5 m/s 205-207 (Sasbadi Sdn Bhd) atau juga boleh dilihat di pautan ini (Buku Teks Sains Tingkatan 5) atau sambil mengikuti nota yang disediakan di bawah.

Youtube

Istilah-Istilah Optik

Kaedah Melukis Rajah Sinar

Kanta macro (pembesar) menghasilkan imej maya apabila objek berada kurang daripada f.

You may also like

Leave a Comment